Auditorium G. Pierluigi
00036 PALESTRINA (Roma) - Via delle Monache, 2